MISTERIUM ŻYCIA – MOC ŻYWIOŁÓW – PRAKTYCZNA WIEDZA I PRACA Z ŻYWIOŁAMI 20-23.06 2019

Praca z żywiołami to Klucz otwierający naszą świadomość na głębszy i bardziej symboliczny poziom rozumienia rzeczywistości zarówno w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym. Pomimo tego, że współczesny paradygmat naukowy bardziej dzieli nasze zrozumienie na wiele poziomów (fizyczny, chemiczny, biologiczny i psychologiczny, etc) i przejawia się w sposób konceptualny poprzez nasz intelekt, na warsztatach bardziej staramy się połączyć ze zrozumieniem na poziomie Serca, gdzie przywracamy połączenie z naszym bezpośrednim zrozumieniem i przeżywaniem Żywej Wiedzy nie natomiast koncepcji próbujących opisać nasze doświadczenie.

Współczesna rzeczywistość przemysłowo – cybernetyczna w zatrważający sposób traci realną więź z Naturą jako źródłem i podstawą Życia powodując, że jako istoty ludzkie w coraz większym stopniu tracimy kontakt z Esencją Życia funkcjonując coraz bardziej mechanicznie w oparciu na cywilizacyjnych programach, które są na wskroś materialistyczne i coraz bardziej destrukcyjne. Przejawia się to w naszym braku kontaktu z własnym ciałem i trudnościach w relacjach z innymi ludźmi, w naszej alienacji względem środowiska naturalnego i osamotnieniu, ponieważ świat zewnętrzny jaki tworzymy bezpośrednio odzwierciedla nasze wnętrze. Dlatego przywracając harmonię i poczucie sensu w Sobie wpływamy bezpośrednio na świat w jakim żyjemy. Jednym ze sposobów „powrotu do zdrowia” jest powrót do pierwotnej wiedzy jaką pradawne tradycje duchowe i rdzenne kultury zachowały byśmy mogli przywrócić połączenie z duchowym wymiarem naszego życia i kultywować szacunek i wdzięczność wobec Matki Ziemi, która potrzebuje naszego wsparcia w procesie Uzdrawiania naszej kolektywnej świadomości jako gatunku ludzkiego.

Na warsztatach uczymy się jak na powrót żyć w zgodzie ze sobą i naszym światem stając się bardziej świadomym i obecnym, by w rezultacie dokonać niezbędnych przemian w drodze do Prawdziwego Życia. To wymaga od nas wysiłku i determinacji w pracy nad sobą rozwijania dyscypliny i pogłębiania wiedzy, odpowiedzialności i troski nie tylko za samych siebie i swoich bliskich, lecz za Całe Istnienie jakiego jesteśmy częścią. Miłość jest Troską i Współodczuwaniem i tak rozumiana Miłość jest właśnie Żywą Wiedzą, którą dzielimy się na naszych warsztatach. To nie jest wiedza intelektualna, kolejny rodzaj filtru przez który spoglądamy na Rzeczywistość, to konkretna praktyczna nauka o tym jak pracować z własnym ciałem, energią i umysłem by wrócić do tego co jest Naturalne i Spontaniczne, co jest Żywe i Pełne Możliwości. Naszym sukcesem jest prawdziwe życie oparte na szacunku i zrozumieniu co wnosi w naszą codzienność spokój i wrażliwość na wszelkie przejawy życia.

W naszej pracy z żywiołami nie chodzi o to czy koncepcja żywiołów jest prawdziwa czy prawidłowa z punktu widzenia współczesnej nauki. Tutaj pracujemy z naszą wyobraźnią i intencją używając żywiołów jako metody pracy z naszym doświadczeniem, symbolem, alegorią i twórczą opowieścią. Każdy żywioł stanowi dla nas punkt wyjścia do eksploracji intuicyjnych map świadomości i odnajdywania własnych punktów odniesienia względem pracy na poziomie naszego ciała, naszej energii, psychiki i duchowości. Uwalniając naszą wyobraźnie zaczynamy odkrywać zupełnie nowy wymiar naszego życia pełen twórczych znaczeń, nowych dróg i symbolicznych odniesień.

ŻYWIOŁ POWIETRZA

To fundament naszego oddechu, połączenia z życiem. Praca z oddechem jest niezwykle istotna dla naszej kondycji. Świadomość oddechu jest fundamentem praktyk obecności, medytacji, jogi i relaksacji. Zharmonizowanie oddechu i pogłębienie jego przepływu po naszym ciele jest bardzo skuteczną metodą uspokajania i wyciszenia – ta umiejętność w dobie tak wymagającego i stresującego tempa życia jakie prowadzimy okazuje się niezastąpioną i konieczną umiejętnością. Żywioł powietrza to zmiana, ruch, zdolność przekształcenia i transformacji. To świat naszych myśli, wizji i inspiracji. Ten żywioł reprezentuje nasze zdolności intelektualne, zamiłowanie do zdobywania wiedzy i otwartość umysłu na nowe idee.

Przy braku równowagi żywiołu powietrza w wypadku jego nadmiaru stajemy się osobami, które są chaotyczne i rozproszone, brak nam zagruntowania i stabilności, bardzo trudno nam uspokoić umysł i emocje. Mamy w sobie wiele niepokoju i brak nam pewności siebie. Nie potrafimy jasno określić swojego kierunku i stajemy się bardzo zależni od zmieniających się okoliczności co powoduje, że zagubieni i zdezorientowani. Przy niedoborze popadamy w stagnację i brakuje nam energii żeby cokolwiek zmienić, stajemy się pamiętliwi i mało elastyczni. Nad żywiołem będziemy pracować głównie poprzez oddech, dźwięk i pieśni oraz poprzez pracę w grupach i parach ucząc się jasnej i opartej na szacunku komunikacji. Zastosujemy techniki relaksacji, pracy z oddechem i medytacji. Kiedy mamy zharmonizowany w sobie żywioł powietrza posiadamy umiejętność transformacji negatywnych emocji i stanów w konstruktywne i zasilające doświadczenia, potrafimy ich użyć i nadać pozytywny kierunek. Postrzegamy rzeczywistość wielowymiarowo i jesteśmy elastyczni i zdolni do adaptacji. Mamy ożywiony i zaciekawiony umysł co powoduje, że wzrasta nasza zdolność do nauki i zdobywania wiedzy. Jako życiodajna energia – prana komunikuje nas i łączy ze wszystkim co istnieje.

PRACA WARSZTATOWA

CEREMONIA DŹWIĘKU
PRACA Z GŁOSEM
PRACA Z ODDECHEM
RELAKSACJA
PRAKTYKA UWAŻNOŚCI
MEDYTACJA
IMROWIZACJA MUZYCZNA
PRACA W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI W RELACJACH

ŻYWIOŁ OGNIA

Ogień reprezentuje naszą energię i moc sprawczą. To zdolność działania i nigdy nie gasnący „płomień inspiracji”. Paliwem dla ognia są nasze namiętności i pasje, emocjonalna żywiołowość i twórcze natchnienie. Ogień to nasz potencjał twórczy i zdolności artystyczne, to intuicja i możliwości manifestacji i realizacji naszych marzeń na planie rzeczywistym. To wynikający z tego faktu entuzjazm i ekscytacja z faktu, że udaje nam się dawać konkretne życie naszym projektom i zamierzeniom. To żywioł naszej cielesności i seksualności co przekłada się na zdolność doświadczenia stanów błogości i radości. Tak naprawdę praca na poziomie emocji jest najtrudniejsza, ale też jest najszybszą drogą do rozwoju, ponieważ pracujemy tutaj bezpośrednio z najbardziej dynamiczną formą energii tym samym mamy dostęp do najbardziej dzikich i prymarnych sił jakie są w nas, jednak bez prawdziwej mądrości zdobytej z doświadczenia niepohamowanej energetycznej natury emocji i zdolności panowania nad ich potencjałem lepiej dla nas podejmować stopniowe próby pracy nad sobą z poziomu emocji, rozpoznawać ukrytą za nimi energię poza kategoriami dobra i zła – co pozwala nam stopniowo uwalniać się z sideł osądzania i potępiania emocji jako jedynie negatywnych i destrukcyjnych stanów. Ogień to oczyszczenie i przywołanie tych jakości, które wspierają nasz proces odnowy, ponownego odnalezienia źródeł naszych inspiracji i powodów do kontynuowania podróży przez życie, ogień to reprezentacja naszej woli i zdolności transformacji trudności, desperacji, depresji, braku wiary w „paliwo” mądrości i współczucia, którym możemy się dzielić i wspierać nasze wspólne zmagania o to, by tworzyć sens na poziomie indywidualnym i zbiorowym – pomagać sobie – niczym płomień rozpraszający ciemność i strach. Kiedy zachowujemy harmonię tego żywiołu posiadamy w sobie stabilność i konieczną wiarę w siebie, w to co jest dla nas ważne i co stanowi naszą drogę i punkt oparcia, nie jesteśmy w skrajnościach jak impulsywność i „słomiany ogień” oraz brak inicjatywy i energii. Ogień to nasze serce. Nasza zdolność do kochania, bycia z innymi i dla innych, najgłębszy poziom ludzkiej istoty – nasz skarb, który przejawia się w trosce i ciągłej pracy opartej na współodczuwaniu. To esencja duchowości, coś co przekracza nasze egotyczne i samolubne aspekty zachowawcze, to otwarta przestrzeń naszego serca – dobroduszność i gościnność gdzie ogień reprezentuje ciepło i schronienie.

PRACA WARSZTATOWA

CEREMONIA OGNIA
CEREMONIA KAKAO
MEDYTACJA DYNAMICZNA
RUCH/ TANIEC
PRACA Z INTENCJĄ

ŻYWIOŁ WODY

Woda to żywioł fundamentalny dla naszego życia, a w wielu pierwotnych wierzeniach woda jest praźródłem naszego istnienia co można potwierdzić faktem, że głównie składamy się z wody. Symbolicznie woda to świat naszych emocji i kiedy jesteśmy w równowadze mamy ogromny potencjał akceptacji, wyrozumiałości i duży stopień przyzwolenia na emocjonalny aspekt, który wzbogaca i pogłębia nasze doświadczenia poprzez pryzmat odczuwania. Woda to symboliczna ścieżka uzdrawiania, to także łącznik ze światem naszych emocji, które potrzebują uwagi i akceptacji, to nieskończony obszar naszej podświadomości – kraina pełna tajemnic czasem mroczna, a innym razem olśniewająca jednak wielkim cudem jest samo źródło naszej miłującej dobroci tego co jest wrażliwe na najmniejszy przejaw piękna i dobra, na ból i trudności – to przestrzeń bezwarunkowej akceptacji – nasza wrodzona zdolność obecności w każdym doświadczeniu i w każdym stanie. Jak woda, która zmienia kształt, lecz nie zmienia istoty jak jest napisane:

Najwyższe dobro jest jak woda.

Woda daje wszystkim pożytek, nie walcząc z nikim.

Zajmuje miejsca nielubiane przez ludzi.

To znaczy, że jest bliska Tao.

O wartości mieszkania decyduje lokalizacja.

O wartości umysłu decyduje głębia.

O wartości relacji decyduje życzliwość.

O wartości słów decyduje szczerość.

O wartości przywództwa decyduje porządek.

O wartości pracy decyduje biegłość.

O wartości wysiłku decyduje wyczucie chwili.

Kto nie walczy z innymi,

Nie będzie odczuwał winy.

R.L. Wing. „Tao mocy. Księga nieprzemijającej mądrości”.

PRACA WARSZTATOWA

USTAWIENIA ARCHETYPOWE
DRAMA
REBIRTHING

ŻYWIOŁ ZIEMI

Ziemia to Podstawa. Grunt od naszymi stopami, który daje nam poczucie bezpieczeństwa i oparcia. To nasze zakorzenienie w solidności materialnego świata, w naszym ciele i ziemskim doświadczeniu. Moc oparcia. Na zewnętrznym poziomie ziemia to fundament naszej egzystencji, dom w którym żyjemy to podstawa naszego materialnego życia jej kondycja odzwierciedla naszą kondycję – nasze zaburzenia i brak równowagi.

Medytacja i praktykowanie uważności – mindfulness, to pierwszy krok na drodze rozwijania mądrości, która pozwala nam widzieć to w jaki sposób tworzymy przyczyny i następujące po nich skutki w naszym życiu. W ten sposób zaczynamy rozumieć, że sami tworzymy rzeczywistość jakiej później doświadczamy, a to zrozumienie pobudza w nas współczucie względem każdej żywej istoty, która w wyniku niewiedzy i ignorancji doświadcza cierpienia. Autentyczna duchowa praktyka powinna opierać się na rozwijaniu mądrości i współczucia, by z jednej strony chcieć być pomocnym i życzliwym oraz miłującym, a z drugiej strony wiedzieć jak zrobić to mądrze i skutecznie. Dlatego medytacja i rozwijanie uważności stanowi podstawę poznania swoich realnych ograniczeń i możliwości oraz pracy z emocjami. Ta konkretna wiedza o nas samych i jak pisał jeden z nauczycieli: „Zapomnij o doskonałej istocie czy społeczności ludzkiej, po prostu spójrz jak funkcjonujesz – to jest ważna rzecz.”

PRACA WARSZTATOWA

MEDYTACJA
PRACA ZE ZMYSŁAMI
PRAKTYKA UWAŻNOŚCI

ŻYWIOŁ PRZESTRZENI

Jak to mówią Japończycy – Piekło – to brak przestrzeni. Wolność, swoboda, możliwości – wszystko to jest związane właśnie z przestrzenią. W tradycji buddyjskiej to właśnie przestrzeń stanowi centrum żywiołów i jest tą, która wszystko umożliwia. Przestrzeń symbolizuje świadomość to bezgraniczny pozbawiony granic i barier wymiar naszego ducha. Esencja pozbawiona formy, nazwy i lokalizacji. Szanowanie wymiaru i przestrzeni innych osób, respektowanie ich granic – to tworzenie harmonii i zrozumienia w relacjach z innymi. Najszybszą drogą rozwoju w naszym świecie są właśnie one – Relacje. Największe wyzwanie i błogosławieństwo a zarazem najbogatsza paleta doświadczeń i głębia odczuć. To właśnie Święty Krąg – nasza wspólna przestrzeń otwiera nasze serca i umysły, uczymy się słuchać i być dla innych w otwartości i bez ocen. To nasze odwieczne prawo samostanowienia i komunikacji w formie Kręgu było dla rdzennych kultur dbaniem o zdrowe relacje w społeczności. Będziemy rozmawiać o kulturze bycia we wspólnocie jej roli, wagi i znaczeniu.

PRACA WARSZTATOWA

CEREMONIA SZAŁASU POTU
PRZESTRZEŃ KRĘGU

prowadzenie warsztatu: Agnieszka Sypek Piniak i Marcin Piniak

Agnieszka Sypek Piniak – psychoterapeutka, terapeutka tańcem i ruchem, nauczycielka rozwoju osobistego i duchowego, pieśniarka, tancerka, performerka, podróżniczka . Od 1997 roku prowadzi autorskie warsztaty oraz sesje indywidualne w ramach Misterium Ciała i Ducha w Polsce i za granicą. W swojej pracy łączy wiele metod pracy z ciałem i umysłem, wykorzystuje różne formy ekspresji twórczej, medytację, szamanizm oraz wiele innych narzędzi i technik transformacji i budzenia ludzkiego potencjału. Studiuje święte tradycje ludzkości, koncentrując się przede wszystkim na szamańskich tradycjach rdzennych kultur Ameryk oraz Syberii. Przez wiele lat uczyła się i praktykowała z doświadczonymi uzdrowicielami, szamanami, głównie z Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej. Inspiruje ludzi do życia w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, do życia w pełnym poszanowaniu wszystkich istot i natury. Pomaga im odkrywać ich pełny potencjał jako istot wielowymiarowych. Współtworzy edukacyjne projekty mające na celu poszerzanie świadomości

Na przestrzeni prawie 30 lat moich własnych poszukiwań i doświadczeń oraz ponad 20 latach pracy z ludźmi stworzyłam swoją autorską metodę, którą nazwałam Misterium Ciała i Ducha.Dzielę się nią z ludźmi pomagając im odkrywać ich własny potencjał, zachęcam aby zaczęli żyć w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, cieszyć się życiem we wszystkich jego przejawach, czerpać moc z natury i żyć pełnią życia. Moja praca opiera się głównie na intuicji i podążaniu za procesem. Czerpię inspirację zarówno z klasycznych nurtów, jak i szamańskiego sposobu postrzegania człowieka. Cenię mądrość rdzennych kultur, szczególnie etnicznych plemion Ameryki Południowej i Północnej, które często odwiedzam. Na moją pracę ma także ogromny wpływ ponad dwadzieścia lat praktyki medytacji, głównie w tradycji buddyjskiej, w szczególności Dzogczen.

Marcin Piniak : Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym zdrowym i świadomym żywieniem, jako wegański i wegetariański kucharz gotuje na warsztatach rozwojowych, prowadzi warsztaty gotowania i wykłady z praktycznych elementów Tradycyjnej Dietetyki Medycyny Chińskiej, którą zgłębia od wielu lat. Studiował dziennikarstwo i fascynuje go aspekt komunikacji, a szczególnie tej jaką nawiązujemy sami z sobą przekierowując uwagę z zewnętrznego świata ku naszej autentycznej naturze pełnej miłości i współczucia. Od ponad dwudziestu lat praktykuje nauki buddyjskie i medytację. Podąża za naukami Dzogczen przekazanymi przez Czogjala Namkhai Norbu Rinpoche, który jest dla niego wielką inspiracją. Obecnie jest w treningu Mindfulness, który jako praktyka uważności i przytomności wnosi do naszego życia moc żywej obecności i świadomej przestrzeni. Pisze, fotografuje i nagrywa felietony video tworząc opowieści o zdrowej kuchni i świadomym życiu. Opublikował alegoryczną powieść „17” o cieniach zachodniej cywilizacji i procesie transformacji.

ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń
zapisy : sypekwarsztaty@gmail.com

data : 20-23 czerwca 2019

miejsce: Otwock /Wólka Mlądzka – piękny dom w lesie z dużym ogrodem, niedaleko rzeka

inwestycja : 950 zł przy wpłacie zaliczki do 3 czerwca po tej dacie 1150 zł

Zaczynamy o 13.00 20 czerwca a kończymy 23 czerwca około 15.00/16.00

%d blogerów lubi to: