OBUDŹ SWOJĄ WEWNĘTRZNĄ MOC – UWOLNIJ UMYSŁ – ODZYSKAJ CIAŁO – WARSZTATY ORAZ KONSTELACJE SYSTEMOWE 6-7 .04 2019 Bydgoszcz

Jesteśmy jak drzewa, połączeni …. z ziemią, z niebem, z innym istotami. Czasem o tym zapominamy, że jesteśmy częścią wszystkiego . więc będziemy sobie przypominać, eksplorować, doświadczać, uzdrawiać połączenia, relacje…i odkrywać jaka jest moc tych połączeń. Dzięki relacjom wzrastamy, uczymy się kochać. Najważniejszą relacją, której odzwierciedleniem jest cała reszta naszych relacji ze światem, to nasza relacja z samym sobą oraz naszym rodem, naszymi przodkami. Warto się temu przyjrzeć. Warsztat będzie znakomitą okazją, żeby zrobić to w przyjaznej i bardzo wspierającej, bezpiecznej przestrzeni.

Zapraszamy na warsztat, podczas którego uwalniać będziemy nasz umysł i ciało, gdzie będziemy szukać relacji z sobą, swoim sercem, emocjami, swoim żeńskim i męskim aspektem, a poprzez to odzyskiwać i nawiązywać kontakt z naszą wewnętrzną mocą . Będziemy także mieli okazję przyjrzeć się i uzdrowić nasze relacje rodzinne, przyjacielskie, nasze relacje z pracą, pieniędzmi, emocjami, seksem, zdrowiem etc

Dzień 1

Jesteśmy świadomością działającą poprzez ciało. Jesteśmy istotą wielowymiarową. Ciało jest teleskopem , który pozwala świadomości doświadczać tej rzeczywistości, rzeczywistości widocznego oddzielenia.

Wpadliśmy w pułapkę wierzeń, że to jest całość tego kim jesteśmy, że jesteśmy ciałem. Świadomość i ciało współdziałają ze sobą podczas doświadczenia tego, co nazywamy życiem, ale ciało nie jest tym kim jesteśmy. Ciało jest świątynią ducha, który poprzez nie się przejawia, jest narzędziem magicznym, jest świadomością samą w sobie. Jest narzędziem transformacji. Ciało ma bezpośredni wpływ na stan umysłu i umysł ma bezpośredni wpływ na stan ciała, więc bardzo ważne jest umiejętne używanie zarówno ciała jak i umysłu, ciało i umysł mają potężną moc.

Jeśli traktujemy ciało z szacunkiem i dajemy mu przestrzeń i uwagę żyjemy życiem świadomym, zdrowym i szczęśliwym.

W naszym ciele zapisana jest cała nasza historia, wszystkie wydarzenia , emocje, relacje jak i wszystkie odpowiedzi, których tak uporczywie szukamy w świecie zewnętrznym. Odpowiedź jest w nas.

czym będziemy się zajmować na warsztatach :

– odkrywać wewnętrzną wolność, radość i kreatywność

– odkrywać programy umysłu

– uczyć się jak w kreatywny sposób używać umysłu i ciała

– odpowiadać sobie na pytanie, czy ja jestem panem swojego umysłu (ego), czy jestem jego niewolnikiem?

– odkrywać źródła zniewolenia umysłu

– uwalniać się od starych wzorców – rozpoznawać podświadome programy i przekonania i je transformować

– rozbrajać, odzyskiwać ciało i nawiązywać z nim pełen kontakt, odkrywać jego potencjał

– odkrywać Kim Jestem – powrót do siebie i świadomego życia, wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie, odwaga życia swoją prawdą.

w programie warsztatu:

– spontaniczny taniec i ruch

– praca z ciałem i emocjami

– medytacja (także różne rodzaje medytacji aktywnych)

– drama i inne formy ekspresji twórczej

– relaksacja/medytacja przy dźwięku mis kryształowych, głosie oraz innych instrumentach

– integracja oddechem – uwalnianie napięć fizycznych, umysłowych i emocjonalnych poprzez oddech

Dzień 2 – Konstelacje Systemowe

Każdy z nas jest głęboko związany ze swoją własną rodziną, zarówno tą żyjącą jak i z przodkami. Czasem trudno jest to zauważyć, ponieważ powierzchownie wygląda to zupełnie inaczej. Powiązania z własną rodziną, podobieństwa i wspólne sprawy wykraczają znacznie ponad to, co zwykle sobie uświadamiamy. Historia rodziny ma większy wpływ na nasze obecne życie, niż moglibyśmy przypuszczać. Rodzina – to system lub pole energetyczne, które stanowi całość i w którym panują określone pierwotne porządki. Najważniejszą zasadą tego porządku jest prawo do przynależności każda osoba należąca do systemu musi mieć uznane w nim swoje miejsce. Jeśli cokolwiek jest skrywane, wyparte lub zapomniane przez członków rodziny, nie znika, lecz „niewidzialne” pozostaje w systemie. Do tego należą uczucia, które były zbyt trudne i nie zostały wyrażone, członkowie rodziny, którzy zostali wykluczeni lub zapomniani, wina, której ktoś z rodziny wyparł się. Następne pokolenia przyjmują tę energię na siebie dla wyrównania w systemie. Dzieci i wnuki są wtedy uwikłane w los przodków, tzn. przyjmują ich postawy, uczucia i sposób życia. Ustawienia systemowe pomagają zobaczyć obraz rodziny i odnaleźć uwikłania w losy przodków. Pozwalają również uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, zapoczątkować zmiany w systemie w kierunku równowagi. Proces ten uwalnia członków rodziny z obciążeń systemowych, a jednocześnie nie pozbawia ich więzi i daje szansę na odnalezienie własnej drogi życia. Nie odrywając się od korzeni, stajemy się wolni.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach: w sferze relacji międzyludzkich, doświadczają trudności w bliskich relacjach, z małżonkami/ partnerami, rodzeństwem, dziećmi, rodzicami lub z przyjaciółmi i w relacjach zawodowych, a także w sferze materialnej, duchowej i emocjonalnej – praca, finanse, zdrowie, poczucie własnej wartości, trudności emocjonalne etc …

Celem warsztatów jest dotarcie do przyczyn problemów czy blokad dzielących od poczucia satysfakcji osobistej, pełni życia, obfitości, szczęścia. Źródła ich tkwią często w systemie rodzinnym , w dawnych wydarzeniach, które wpływają na przeżywane obecne trudności. Zwykle myślimy, że to, co z nami się wydarza, jest skutkiem naszych działań i naszych błędów lub wynikiem naszej osobistej przeszłości, na przykład kiedy robimy lub nie robimy czegoś, czego nie chcielibyśmy robić. Konstelacje rodzinne uczą nas, że to, co z nami się wydarza, nie zawsze zależy od nas, ale jest związane z innymi członkami naszego systemu rodzinnego, z tym, co zrobili lub nie chcieli zrobić. Czasami chodzi o przodków, których nawet nie znaliśmy. W konstelacji nazywa się to uwikłaniem. Trudno jest zauważyć ten wpływ bezpośrednio w rodzinie. Jednak może on być przyczyną ciężkich chorób fizycznych, takich jak rak, zaburzenia psychologiczne, jak depresja, lub wypadki, czy powtarzające się niepowodzenia i problemy. To jest metoda ujawniająca wpływ niektórych członków rodziny lub przodków na nas. Jest to praktyka konstelacji rodzinnych, które robią widocznym to, co niewidoczne lub uczą nadawania nowego kierunku swojemu życiu. W trakcie warsztatów istnieje możliwość pracy własnej z osobistym problemem, jak również uczestnictwo w charakterze aktywnego obserwatora/ reprezentanta. Udział w obydwu rolach jest intensywnym i głęboko transformującym przeżyciem, inicjującym zmiany w jakości życia.

Warsztaty prowadzi :

Agnieszka Sypek Piniak – psychoterapeutka, terapeutka tańcem i ruchem, nauczycielka rozwoju osobistego i duchowego, pieśniarka, tancerka, performerka, podróżniczka . Od 1997 roku prowadzi autorskie warsztaty oraz sesje indywidualne w ramach Misterium Ciała i Ducha w Polsce i za granicą. W swojej pracy łączy wiele metod pracy z ciałem i umysłem, wykorzystuje różne formy ekspresji twórczej, medytację, szamanizm oraz wiele innych narzędzi i technik transformacji i budzenia ludzkiego potencjału. Inspiruje ludzi do życia w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, do życia w pełnym poszanowaniu wszystkich istot i natury. Pomaga im odkrywać ich pełny potencjał jako istot wielowymiarowych.

Współtworzy edukacyjne projekty mające na celu poszerzanie świadomości.

Na przestrzeni ponad 30 lat moich własnych poszukiwań i doświadczeń oraz kilkunastu lat pracy z ludźmi stworzyłam swoją autorską metodę, którą nazwałam Misterium Ciała i Ducha.Dzielę się nią z ludźmi pomagając im odkrywać ich własny potencjał, zachęcam aby zaczęli żyć w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, cieszyć się życiem we wszystkich jego przejawach, czerpać moc z natury i żyć pełnią życia. Moja praca opiera się głównie na intuicji i podążaniu za procesem.

Czerpię inspirację zarówno z klasycznych nurtów, jak i szamańskiego sposobu postrzegania człowieka. Cenię mądrość rdzennych kultur, szczególnie etnicznych plemion Ameryki Południowej i Północnej, które często odwiedzam. Na moją pracę ma także ogromny wpływ ponad dwadzieścia lat praktyki medytacji, głównie w tradycji buddyjskiej, w szczególności Dzogczen

więcej info :http://agnieszkasypek.pl/

Miejsce: Studio Szarkowska&Genderka ul. Czerkaska 11/9, Bydgoszcz

godziny: sobota 11.00 – 18.00

niedziela: 9:30 – 17.00

w tym 1h przerwy obiadowej

Cena:

2 dni warsztatu bez ustawiania własnego – 350 zł

2 dni warsztatu z ustawieniem własnym – 500 zł

1 dzień warsztatu pracy z ciałem i umysłem – 250 zł

1 dzień warsztatu konstelacji systemowych – 450 zł z ustawieniem własnym lub 250 zł udział jako reprezentant – udział w obydwu rolach jest intensywnym i głęboko transformującym przeżyciem, inicjującym zmiany w jakości życia .

zapisy i informacje : sypekwarsztaty@gmail.com

warunkiem udziału w warsztatach jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% kwoty za daną opcję uczestnictwa na niżej podane konto i przesłanie dowodu wpłaty na adres: sypekwarsztaty@gmail.com

konto: Agnieszka Sypek – Piniak

67 1050 1461 1000 0090 7477 6296

Tytuł wpłaty – 6-7.04 Bydgoszcz

Pamiętaj zabierz z sobą wygodne ubranie, koc i wodę …

%d blogerów lubi to: