OBFITOŚĆ, FINANSE, WOLNOŚĆ, SPEŁNIENIE, SUKCES – USTAWIENIA SYSTEMOWE 24 MARCA 2019

Zapraszam serdecznie na warsztat konstelacji systemowych, na których zajmiemy się tematem wewnętrznej wolności i osobistej mocy. Będziemy badać swoje relacje z w obszarze tego tematu, relację ze światem , rodziną , z poczuciem obfitości i spełnienia, relacje ze sobą , z życiem. 

(…) Najpierw musimy znaleźć swoje miejsce na drzewie genealogicznym i zrozumieć , że to drzewo nie należy do przeszłości: jest całkowicie żywe i obecne w każdym z nas.To drzewo żyje we mnie.Ja jestem tym drzewem. Ja jestem całą swoja rodziną. Kiedy wyruszam w swoją przeszłość, wchodzę także w przeszłość swoich krewnych i przodków.Nie mamy problemów osobistych ; dotyczą one całej rodziny.Istnieje rodzinna podświadomość .Gdy sami się przebudzimy, sprawimy ,że przebudzą się nasi krewni. Jesteśmy światłem.Gdy na drzewie pojawia się owoc, raduje się całe drzewo (…)

Alejandro Jodorowsky

To jaką mam relację z najbliższymi członkami naszej rodziny, głównie mamą i tatą, to jaką mam relację ze sobą, rzutuje na wszystkie inne relacje w moim życiu, wpływa na wszystkie sfery życia , pracę, finanse, życie osobiste, seks, relacje partnerskie etc Metoda ustawień daje bardzo głęboki wgląd w nasz wewnętrzny świat, pozwalając wynieść do poziomu świadomości wiele nieuświadomionych wzorców, programów , które kierują naszym życiem. Samo uświadomienie sobie pewnych mechanizmów jest już procesem uzdrawiającym

Większość naszych problemów, zastojów, trudnych sytuacji w życiu ma bezpośredni związek z rodziną, Każdy z nas jest głęboko związany ze swoją własną rodziną, z rodzicami, rodzeństwem i z przodkami. Czasem trudno jest to zauważyć, ponieważ powierzchownie często wygląda to zupełnie inaczej.

Powiązania z własną rodziną, podobieństwa i wspólne sprawy wykraczają znacznie ponad to, co zwykle sobie uświadamiamy. Historia rodziny ma większy wpływ na nasze obecne życie, niż moglibyśmy przypuszczać. Rodzina – to system lub pole energetyczne, które stanowi całość i w którym panują określone pierwotne porządki. Najważniejszą zasadą tego porządku jest prawo do przynależności – każda osoba należąca do systemu musi mieć uznane w nim swoje miejsce. Jeśli cokolwiek jest skrywane, wyparte lub zapomniane przez członków rodziny, nie znika, lecz „niewidzialne” pozostaje w systemie. Do tego należą uczucia, które były zbyt trudne i nie zostały wyrażone, członkowie rodziny, którzy zostali wykluczeni lub zapomniani, wina, której ktoś z rodziny wyparł się. Następne pokolenia przyjmują tę energię na siebie dla wyrównania w systemie. Dzieci i wnuki są wtedy uwikłane w los przodków, tzn. przyjmują ich postawy, uczucia i sposób życia.

Ustawienia systemowe pomagają zobaczyć obraz rodziny i odnaleźć uwikłania w losy przodków. Pozwalają również uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, zapoczątkować zmiany w systemie w kierunku równowagi. Proces ten uwalnia członków rodziny z obciążeń systemowych, a jednocześnie nie pozbawia ich więzi i daje szansę na odnalezienie własnej drogi życia. Nie odrywając się od korzeni, stajemy się wolni.

……………………..……………………..……………………..……..

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach: w sferze relacji międzyludzkich, doświadczają trudności w bliskich relacjach, z małżonkami/ partnerami, rodzeństwem, dziećmi, rodzicami lub z przyjaciółmi i w relacjach zawodowych, a także w sferze materialnej, duchowej i emocjonalnej – praca, finanse, zdrowie, seks,poczucie własnej wartości, trudności emocjonalne etc …

Celem warsztatów jest dotarcie do przyczyn problemów czy blokad dzielących od poczucia satysfakcji osobistej, pełni życia, obfitości, szczęścia. Źródła ich tkwią często w systemie rodzinnym , w dawnych wydarzeniach, które wpływają na przeżywane obecne trudności.

Zwykle myślimy, że to, co nam się wydarza, jest skutkiem naszych działań i naszych błędów, lub wynikiem naszej osobistej przeszłości, na przykład kiedy robimy lub nie robimy czegoś, czego nie chcielibyśmy robić. Konstelacje rodzinne uczą nas, że to, co z nami się wydarza, nie zawsze zależy od nas, ale jest związane z innymi członkami naszego systemu rodzinnego, z tym, co zrobili lub nie chcieli zrobić. Czasami chodzi o przodków, których nawet nie znaliśmy. W konstelacji nazywa się to uwikłaniem. Trudno jest zauważyć ten wpływ bezpośrednio w rodzinie. Jednak może on być przyczyną ciężkich chorób fizycznych, takich jak rak, zaburzenia psychologiczne, jak depresja, lub wypadki, czy powtarzające się niepowodzenia i problemy. Jest to metoda ujawniająca wpływ niektórych członków rodziny lub przodków na nas, praktyka, która robi widocznym to, co niewidoczne i uczą nadawania nowego kierunku swojemu życiu.

W trakcie warsztatów istnieje możliwość pracy własnej z osobistym problemem, jak również uczestnictwo w charakterze aktywnego obserwatora/ reprezentanta. Udział w obydwu rolach jest intensywnym i głęboko transformującym przeżyciem, inicjującym zmiany w jakości życia .

……………………..……………………..……………………..……….

WARSZTATY POPROWADZI

Agnieszka Sypek Piniak – psychoterapeutka, terapeutka tańcem i ruchem, pieśniarka, tancerka, performerka, podróżniczka .

Od 1997 roku prowadzi autorskie warsztaty oraz sesje indywidualne w ramach Misterium Ciała i Ducha w Polsce i za granicą. W swojej pracy łączy wiele metod pracy z ciałem i umysłem, wykorzystuje różne formy ekspresji twórczej, medytację, szamanizm oraz wiele innych narzędzi i technik transformacji i budzenia ludzkiego potencjału. Inspiruje ludzi do życia w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, do życia w pełnym poszanowaniu wszystkich istot i natury. Pomaga im odkrywać ich pełny potencjał jako istot wielowymiarowych. Współtworzy edukacyjne projekty mające na celu poszerzanie świadomości.

Ustawieniami systemowymi i archetypowymi zajmuje się od 1998 roku, wciąż doskonaląc swoje umiejętności.

„Na przestrzeni 30 lat moich własnych poszukiwań i doświadczeń oraz 20 lat pracy pracy z ludźmi stworzyłam swoją autorską metodę, którą nazwałam Misterium Ciała i Ducha. Dzielę się nią z ludźmi pomagając im odkrywać ich własny potencjał, zachęcam aby zaczęli żyć w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, cieszyć się życiem we wszystkich jego przejawach, czerpać moc z natury i żyć pełnią życia. Moja praca opiera się głównie na intuicji i podążaniu za procesem.”

więcej info : http://agnieszkasypek.pl/

termin: 24 marzec 2019

miejsce: Otwock

godziny: 10.00 – 18.00

cena : 450 zł praca własna przy wpłacie zaliczki do 17 marca

500 zł po 17 marca

250 zł reprezentant bez pracy własnej

ZAPISY: sypekwarsztaty@gmail.com

Miejsce na warsztacie rezerwuje wpłata zaliczki na podany przez organizatora mailem numer konta ,

Zaliczka jest bezzwrotna i jest gwarantem rezerwacji miejsca na warsztacie

%d blogerów lubi to: