Odkryj moc która jest w tobie 17-23 lipiec 2022 Lipowy Dom Mazury


Zapraszam serdecznie do podróży do wewnętrznego  wymiaru istnienia. Podróż jest tutaj zagadnieniem kluczowym. Nasza podróż prowadzi do wnętrza, do krain gdzie bije źródło naszej mocy, do naszego wewnętrznego wymiaru. Owa podróż jest również nieunikniona by odkryć głębię i bogactwo jakie nosimy w sobie. Starożytne tradycje zostawiły nam dziedzictwo wiedzy, mądrości i metod – kluczy jakimi możemy otworzyć ten skarbiec i zarazem tą świętą przestrzeń. 

Najczęściej prowadzimy swoje życie w obszarze „zbiorowej nieświadomości”, jak Jung nazywał pole ludzkiej psychiki, pozbawione obecności i przytomności, skazani na mechaniczne odruchy i błądzenie po pustyni uwarunkowań, wciąż powtarzając te same ograniczone scenariusze przy jednoczesnym spodziewaniu się innych rezultatów i raz za razem uderzając w ścianę rozczarowania. Ograniczenie metod, które pracują tylko ze skutkami nigdy nie docierając do prawdziwych przyczyn w pewnym momencie naszej podróży stają się oczywiste. Ten punkt jest kluczowy ponieważ zaczynamy rozumieć, że w wiedzy najbardziej istotna jest jej jakość, za którą idzie prawdziwa skuteczność działania. Królestwo archetypów – wzorców psychologicznych i mitycznych ról oraz tożsamości jakie przybieramy by wciąż i wciąż odkrywać nasz nieograniczony potencjał, a które umożliwiają nam konfrontację z nieuświadomionym cieniem. Innymi słowy, z tym wszystkim, co wykluczone i wyparte niejako działające z ukrycia. Nasza wewnętrzna mitologia jest bardzo indywidualna i intymna, a zgłębianie jej specyficznej „kosmologii” jest właśnie jakością prawdziwej wiedzy – świadomości tego w jaki sposób funkcjonujemy. Jak głosiła wyrocznia w Delfach „Poznaj samego siebie.”

To właśnie stanowi esencję  wiedzy starych tradycji świata. Mamy tutaj do czynienia z trzema wymiarami tej podróży. Wyższa sfera to nasze duchowe sacrum miejsce inspiracji, wizji – przestrzeń naszego ducha. Drugi wymiar to poziom tzw. „rzeczywistości” nasze tu i teraz fizyczna i psychologiczna manifestacja w procesie życiowym i interakcjach społecznych. Trzeci wymiar to nasze „głębiny” i „podziemia” – kraina cienia skąd uwalniamy naszą autentyczność i moc. Nasza podróż to wyprawa do tych trzech światów, które symbolicznie można przedstawić jako Ducha – Jego Energię – Ciało Manifestację.

Ciało to też praca z żywiołami, czyli pierwotnym wymiarem manifestacji jako: przestrzeń, powietrze, ogień, ziemię, wodę. Te żywioły to również jakości i mądrości gdyż relacja z naturą jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jesteśmy częścią natury, podlegamy tym samym prawom i procesom. Kiedy jesteśmy od niej oddzieleni, jesteśmy oddzieleni od nurtu życia. Kiedy świadomie łączymy się ze naturą zaczynamy żyć pełnią życia, docieramy do odwiecznej wiedzy, o

tym skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, o wielowymiarowości naszego istnienia, o tym , że jesteśmy częścią wszechświata. Natura uczy nas balansu, życia w zgodzie z naturalnym rytmami, cyklami, akceptacji życia we wszystkich jego przejawach, bycia w zgodzie z naszą najgłębszą esencją.

Zapraszam do wspólnej Podróży.

Zapraszam do wspólnej Podróży.

w programie warsztatu:

– Jak zbudować relacje z samym sobą?

– Jak odnaleźć i rozpoznać swoją życiową drogę i radość życia?

– Jak odczuwać i utrzymać poczucie swojego „centrum”?

– Jak posługiwać się swoim wewnętrznym kompasem w sytuacjach codziennych?

– Co to znaczy być w zgodzie z samym sobą?

– praca z archetypami jako źródło poznania swojej misji w życiu oraz swojej osobistej mocy
– ustawienia archetypowe
– taniec jako modlitwa, narzędzie uzdrawiania oraz manifestowania marzeń
– mądrość starych tradycji świata

– użycie dźwięku do wprowadzania w stan wyciszenia, medytacji oraz śnienia
– ceremonia kakao

– Vision Quest – poszukiwanie wizji w naturze
– spontaniczny taniec i ruch
– joga

– praca z ciałem i emocjami – ciało narzędzie magiczne
– medytacja – także różne rodzaje medytacji aktywnych
– odkrywania wewnętrznej wolności, radości i kreatywności
– jak korzystać z uzdrawiających mocy natury

– praca z głosem i dźwiękiem – odkrywanie uzdrawiającej mocy głosu


– dużo relaksu i muzyki


– praca z oddechem – świadome oddychanie – uwalnianie napięć fizycznych, umysłowych i emocjonalnych poprzez oddech

nieodłączna częścią warsztatu będzie oczywiście
wspaniała natura – kryształowo czyste jezioro, las, łąki, przepyszne jedzenie , wszytko lokalne i ekologiczne oraz cudowne towarzystwo

zapisy i kontakt: sypekwarsztaty@gmail.com

Miejsce warsztatu : Lipowy Dom, Lipowo 71, Piecki

%d blogerów lubi to: