Ku życiu, wewnętrznej wolności i osobistej mocy – Recall Healing, Totalna Biologia, Ustawienia oraz mądrość rdzennych tradycji świata 25-27 marca 2022

Ku życiu , wewnętrznej wolności i osobistej mocy – warsztat z wykorzystaniem metod Recall Healing, Totalnej Biologi, Ustawień Archetypowych oraz mądrości rdzennych tradycji świata

Zważywszy na to, co się obecnie dzieje w naszym świecie, na warsztacie szczególną uwagę poświęcimy uzdrawianiu , uwalnianiu traum osobistych i rodowych związanych z wojną i czasem powojennym. Nawet jeśli my osobiście nie mieliśmy kontaktu z wojną, to niesiemy tą pamięć w swoich komórkach .Skrajne emocje jakich obecnie doświadczamy są w dużym stopniu powiązane z nieuwolnioną, nieuzdrowioną traumą naszych rodzin, naszego rodu. Poprzednie pokolenia nie miały dostępu do takich metod, jakie my mamy teraz.Uzdrawiając siebie uzdrawiamy nasz ród.Pomagamy sobie, swojej rodzinie i światu.

Zapraszam serdecznie na głęboko transformujący warsztat, do intensywnej i głębokiej pracy uwalniającej i uzdrawiającej osobiste, rodowe i kolektywne traumy i uwikłania, na których zajmiemy się tematem wewnętrznej wolności , osobistej mocy, zdrowia , spełnienia i obfitości . Wynosić do poziomu świadomości, to co nieświadome, wszystkie emocje ,uczucia, które obecnie nam towarzyszą , badać ich źródło.

Będziemy badać swoje relacje ze światem, rodziną, z poczuciem obfitości i spełnienia, relacje ze sobą, z życiem …etc Będziemy odkrywać to, co oddziela nas od pełni szczęścia i radości, zdrowia, tego kim naprawdę jesteśmy. Będziemy też odnajdywać nasze zagubione, zapomniane, straumatyzowane części naszej osobowości, wnosić je do poziomu świadomości z miłością i uwagą . Będziemy odnajdywać Swoje Właściwe Miejsce, bo dopiero wtedy, kiedy stoimy na Swoim Właściwym Miejscu, możemy w pełni się realizować, doświadczając w życiu lekkości i obfitości i działać w pełni swojej mocy , zgodnie ze sobą.
To jaką mam relację z najbliższymi członkami naszej rodziny, głównie mamą i tatą, ale także z innym członkami rodu rzutuje na wszystkie inne relacje w moim życiu, wpływa na wszystkie sfery życia, pracę, finanse, życie osobiste, seks, relacje partnerskie etc.

Metody pracy :


– Recall Healing / Totalna Biologia
– Ustawiania Archetypowe
– Praca w grupie i praca w podgrupach,
– Praca z ciałem i emocjami – uwalnianie napięć- joga , medytacja dynamiczna
– Techniki uwalniania oddechem,
– Techniki relaksacji
– Metody rdzennych tradycji świata
– Relaksacja muzyczna – kąpiel w dźwiękach mis kryształowych, tybetańskich i innych instrumentach

Praca taka daje bardzo głęboki wgląd w nasz wewnętrzny świat, pozwalając wynieść do poziomu świadomości wiele nieuświadomionych wzorców, programów, uwikłań rodowych, które kierują naszym życiem. Samo uświadomienie sobie pewnych mechanizmów jest już procesem uzdrawiającym.


Większość naszych problemów, zastojów, trudnych sytuacji w życiu ma bezpośredni związek z rodziną, Każdy z nas jest głęboko związany ze swoją własną rodziną, z rodzicami, rodzeństwem i z przodkami. Czasem trudno jest to zauważyć, ponieważ powierzchownie często wygląda to zupełnie inaczej. Powiązania z własną rodziną, podobieństwa i wspólne sprawy wykraczają znacznie ponad to, co zwykle sobie uświadamiamy. Historia rodziny ma większy wpływ na nasze obecne życie, niż moglibyśmy przypuszczać. Rodzina – to system lub pole energetyczne, które stanowi całość i w którym panują określone pierwotne porządki. Najważniejszą zasadą tego porządku jest prawo do przynależności – każda osoba należąca do systemu musi mieć uznane w nim swoje miejsce.

Jeśli cokolwiek jest skrywane, wyparte lub zapomniane przez członków rodziny, nie znika, lecz „niewidzialne” pozostaje w systemie. Do tego należą uczucia, które były zbyt trudne i nie zostały wyrażone, członkowie rodziny, którzy zostali wykluczeni lub zapomniani, wina, której ktoś z rodziny wyparł się. Następne pokolenia przyjmują tę energię na siebie dla wyrównania w systemie. Dzieci i wnuki są wtedy uwikłane w los przodków, tzn. przyjmują ich postawy, uczucia i sposób życia. Ustawienia systemowe oraz Totalna Biologia pomagają zobaczyć obraz rodziny i odnaleźć uwikłania w losy przodków. Pozwalają również uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, zapoczątkować zmiany w systemie w kierunku równowagi. Proces ten uwalnia członków rodziny z obciążeń systemowych, a jednocześnie nie pozbawia ich więzi i daje szansę na odnalezienie własnej drogi życia. Nie odrywając się od korzeni, stajemy się wolni.Szczególnie jest to ważne w tej sytuacji , której doświadczamy.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach: w sferze relacji międzyludzkich, doświadczają trudności w bliskich relacjach, z małżonkami/ partnerami, rodzeństwem, dziećmi, rodzicami lub z przyjaciółmi i w relacjach zawodowych, a także w sferze materialnej, duchowej i emocjonalnej – praca, finanse, zdrowie, seks, poczucie własnej wartości, trudności emocjonalne etc …

Celem warsztatów jest dotarcie do przyczyn problemów czy blokad dzielących od poczucia satysfakcji osobistej, pełni życia, obfitości, szczęścia. Źródła ich tkwią często w systemie rodzinnym , w dawnych wydarzeniach, które wpływają na przeżywane obecne trudności.

Zwykle myślimy, że to, co nam się wydarza, jest skutkiem naszych działań i naszych błędów, lub wynikiem naszej osobistej przeszłości, na przykład kiedy robimy lub nie robimy czegoś, czego nie chcielibyśmy robić. Praca , którą wykonujemy na warsztatach uczy nas, że to, co z nami się wydarza, nie zawsze zależy od nas, ale jest związane z innymi członkami naszego systemu rodzinnego, z tym, co zrobili lub nie chcieli zrobić. Czasami chodzi o przodków, których nawet nie znaliśmy. W pracy systemowej nazywa się to uwikłaniem. Trudno jest zauważyć ten wpływ bezpośrednio w rodzinie. Jednak może on być przyczyną ciężkich chorób fizycznych, takich jak rak, zaburzenia psychologiczne, jak depresja, lub wypadki, czy powtarzające się niepowodzenia i problemy. Jest to metoda ujawniająca wpływ niektórych członków rodziny lub przodków na nas, praktyka, która robi widocznym to, co niewidoczne i uczą nadawania nowego kierunku swojemu życiu.
Jeśli chcesz zamknąć już i pożegnać z miłością i szacunkiem to, co ci nie służy, co potrzebujesz pożegnać z miłością w swoim życiu …
Jeśli chcesz zaprosić do swojego życia Nowe, jeśli chcesz zrobić na to Nowe przestrzeń…
Jeśli chcesz już ruszyć Ku Życiu , Ku wolności, Ku osobistej Mocy, Ku Więcej…
To ten warsztat może być dla Ciebie świetną okazją by to zrealizować.

WARSZTATY POPROWADZI

Agnieszka Sypek Piniak – psychoterapeutka, terapeutką tańcem i ruchem, terapeutka Recall Healing/ Totalna Biologia, terapeutka Ustawień Systemowych, pieśniarka, tancerka, performerka, podróżniczka. Od 1997 roku prowadzi autorskie warsztaty oraz sesje indywidualne w ramach Misterium Ciała i Ducha w Polsce i za granicą. W swojej pracy łączy wiele metod pracy z ciałem i umysłem, wykorzystuje różne formy ekspresji twórczej, medytację, szamanizm oraz wiele innych narzędzi i technik transformacji i budzenia ludzkiego potencjału. Studiuje święte tradycje ludzkości, koncentrując się przede wszystkim na szamańskich tradycjach rdzennych kultur Ameryk oraz Syberii. Czerpię inspirację zarówno z klasycznych nurtów, jak i szamańskiego sposobu postrzegania człowieka. Cenię mądrość rdzennych kultur, szczególnie etnicznych plemion Ameryki Południowej i Północnej, które często odwiedzam. Na moją pracę ma także ogromny wpływ 30 lat praktyki medytacji, głównie w tradycji buddyjskiej, w szczególności Dzogczen. Inspiruje ludzi do życia w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, do życia w pełnym poszanowaniu wszystkich istot i natury. Pomaga im odkrywać ich pełny potencjał jako istot wielowymiarowych. Współtworzy edukacyjne projekty mające na celu poszerzanie świadomości.

Na przestrzeni prawie 30 lat moich własnych poszukiwań i doświadczeń oraz prawie już 25 lat ( będzie w przyszłym roku) pracy z ludźmi stworzyłam swoją autorską metodę, którą nazwałam Misterium Ciała i Ducha.Dzielę się nią z ludźmi pomagając im odkrywać ich własny potencjał, zachęcam, aby zaczęli żyć w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, cieszyć się życiem we wszystkich jego przejawach, czerpać moc z natury i żyć pełnią życia. Moja praca opiera się głównie na intuicji i podążaniu za procesem.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

TERMIN: 25-27 marca 2022
MIEJSCE: ośrodek Rising Swan położony w lasach na Mazowszu – okolice Mińska Mazowieckiego
CENA : 1250 zł
cena zawiera koszty: warsztat , 2 noclegi i pełne wyżywienie .

Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia i wpłatę zadatku.
ZAPISY i Informacje: sypekwarsztaty@gmail.com

%d blogerów lubi to: